Broager Sparekasse

Broager Sparekasse er en dansk lokalbank, der blev grundlagt i 1868 i Broager, en lille by beliggende i Sønderjylland. Banken har gennem årene opbygget et solidt omdømme som en pålidelig og stabil finansiel institution, der primært servicerer lokale kunder og virksomheder i lokalområdet. Broager Sparekasse er stolte af deres lokalforankring og engagement i lokalsamfundet, og vil fortsat stræbe efter at være en pålidelig og kompetent finansiel partner for deres kunder.

Alternativer til Broager Sparekasse

Hvis man overvejer alternativer til Broager Sparekasse, er der flere forskellige muligheder afhængigt af ens behov og præferencer. En mulighed er at vælge en større national bank, der tilbyder et bredere udvalg af finansielle produkter og tjenester, samt adgang til et større netværk af filialer og hæveautomater på tværs af landet.

En anden mulighed er at vælge en online bank, som typisk tilbyder lavere gebyrer og bedre renter på spare- og låneprodukter. Disse banker tilbyder ofte en mere digital og brugervenlig oplevelse, hvor du kan administrere dine finansielle behov via en mobilapp eller online platform.

Broager Sparekasses produkter og tjenester

Broager Sparekasse tilbyder et bredt udvalg af finansielle produkter og tjenester, der imødekommer behovene hos både privatkunder og erhvervskunder. Banken har fokus på personlig rådgivning og skræddersyede løsninger, så kunderne kan opnå deres økonomiske mål. Her er en oversigt over nogle af de vigtigste produkter og tjenester, som Broager Sparekasse tilbyder:

Lånetyper

Broager Sparekasse tilbyder forskellige former for lån, herunder:

  • Boliglån og billån: Broager Sparekasse har særlige låneprodukter til køb af bil eller bolig, uanset om kunden ønsker at købe en allerede eksisterende bil eller bolig, eller bygge nyt. En ekstra fordel er, at banken tilbyder ZERObillån+ og ZEROboliglån til kunder med energieffektive biler og boliger. Disse låneprodukter gør det muligt for kunderne at investere i miljøvenlige løsninger og samtidig opnå fordelagtige vilkår ved finansieringen.
  • Forbrugslån: Broager Sparekasse tilbyder konkurrencedygtige forbrugslån til kunder, der har behov for finansiering af forskellige formål. Disse lån giver kunderne mulighed for at låne penge til blandt andet renoveringer, rejser eller andre forbrugsgoder til en attraktiv pris og med gunstige vilkår. Ved at vælge et forbrugslån fra Broager Sparekasse undgår kunderne de dyre og upålidelige hurtige forbrugslån, der ellers kan være fristende.
  • Kreditlån: For kunder, der opfylder bankens kreditbetingelser, tilbyder Broager Sparekasse muligheden for at tilknytte en kredit til deres lønkonto. Dette giver kunderne en reserve til uforudsete udgifter, hvor de kun betaler rente af det beløb, de reelt har brugt. Med denne løsning kan kunderne også selv bestemme tilbagebetalingsplanen, hvilket giver fleksibilitet og tryghed i økonomien.

Opsparingskonti

Banken tilbyder forskellige typer opsparingskonti, herunder almindelige opsparingskonti, lønkonto, børneopsparingskonti og pensionsspareordninger. Disse konti giver kunderne mulighed for at spare op til fremtidige behov og investere deres penge på en sikker og rentabel måde.

Kreditkort

Broager Sparekasse tilbyder også kreditkort til både privat- og erhvervskunder, som giver mulighed for nem og praktisk betaling i butikker og online. Kreditkortene kan være tilknyttet forskellige fordele og forsikringsdækning, afhængigt af kundens behov. Kreditkortene kan fås som Standard, Guld og Platinum.

Derudover tilbyder de Visa-kort og debit-kort. 

Forsikringsmuligheder

Udover bankprodukter tilbyder Broager Sparekasse også forskellige forsikringsprodukter, herunder:

Nærpension forsikringer: I samarbejde med Nærpension tilbyder Broager Sparekasse økonomisk dækning og tryghed for dig og din familie i tilfælde af uventede livshændelser såsom sygdom, ulykker, tab af arbejdsevne eller job. Forsikringerne fra Nærpension giver kunderne mulighed for at sikre deres fremtid og beskytte deres økonomi mod livets uforudsigeligheder.

Privatsikring: Broager Sparekasse samarbejder også med Privatsikring for at tilbyde forsikringer såsom indbo-, hus- og bilforsikring mm. Disse forsikringer giver kunderne mulighed for at sikre deres ejendele og sikre en økonomisk beskyttelse mod skader og tab.

Børnepakker: Forældre har mulighed for at sikre deres børns fremtid med børnepakker, der tilbyder økonomisk dækning i tilfælde af kritiske sygdomme, tab af erhvervsevne eller død. Disse forsikringer sikrer, at forældrene kan beskytte deres børns økonomi og sikre, at de bliver taget hånd om, selv i de værst tænkelige situationer.

Kundeforholdsforsikring: Broager Sparekasse tilbyder kundeforholdsforsikring, der indfrier restgæld på lån og kredit og sikrer, at overskydende går til pårørende i tilfælde af død. Dette giver kunderne og deres familier økonomisk sikkerhed og tryghed i tilfælde af tab.

Livsforsikring og kritiske sygdomsforsikringer: Banken tilbyder også livsforsikringer, kritiske sygdomsforsikringer og sundhedssikring til både voksne og børn for at beskytte deres økonomi i tilfælde af alvorlige sygdomme, tab af job, død eller tab af erhvervsevne. Disse forsikringer giver kunderne mulighed for at sikre deres økonomiske fremtid og få adgang til økonomisk og sundhedsmæssig støtte, når de har mest brug for det.

Erhvervslivsforsikring: Selvstændige erhvervsdrivende kan sikre deres virksomhed med erhvervslivsforsikring, der beskytter forretningen i tilfælde af pludselig død eller tab af erhvervsevne. Disse forsikringer giver virksomhedsejere mulighed for at beskytte deres forretning og skabe økonomisk sikkerhed for deres virksomhed og familie.

Disse forsikringer hjælper med at beskytte kundernes økonomi mod uforudsete hændelser og sikre tryghed for dem selv og deres familie.

Samlet set tilbyder Broager Sparekasse et bredt spektrum af finansielle produkter og tjenester, der kan imødekomme forskellige behov og livssituationer for deres kunder. Bankens fokus på personlig rådgivning og skræddersyede løsninger gør dem til en pålidelig og kompetent finansiel partner for både privat- og erhvervskunder.

Broager Sparekasses finansielle vilkår og betingelser

Broager Sparekasse tilbyder en række finansielle produkter med konkurrencedygtige vilkår og betingelser, der er skræddersyet til kundernes behov. Her er en detaljeret gennemgang af de finansielle vilkår og betingelser for nogle af bankens produkter:

Rentesatser

Broager Sparekasse tilbyder konkurrencedygtige rentesatser på deres låneprodukter, herunder boliglån, forbrugslån og andre typer lån. Renten på lånene fastsættes individuelt baseret på kundens kreditværdighed, lånebeløb og løbetid. Banken tilbyder også attraktive renter på opsparingskonti og investeringsprodukter for at hjælpe kunderne med at opnå en god afkast på deres penge.

Gebyrer

Broager Sparekasse opkræver gebyrer for visse transaktioner og tjenester, såsom oprettelse af lån, kontoudskrifter, hævninger og andre bankrelaterede handlinger. Gebyrerne varierer afhængigt af produktet eller tjenesten og vil blive oplyst klart for kunderne, inden de indgår en aftale. Banken stræber efter at holde gebyrniveauet på et rimeligt og gennemsigtigt niveau for at sikre kundetilfredshed og tillid.

Broager Sparekasses unikke fordele

Broager Sparekasse engagerer sig i bæredygtige finansieringsmuligheder og støtter den grønne omstilling ved at tilbyde specielle låneprodukter som ZERObolig, ZERObillån+ og ZEROerhverv til kunder, der ønsker at investere i energieffektive løsninger. Disse finansieringsmuligheder giver kunderne mulighed for at bidrage til en mere bæredygtig fremtid og samtidig drage fordel af gunstige vilkår.

Forsikringspartnerskaber

Gennem samarbejde med anerkendte forsikringsselskaber som Nærpension og Privatsikring tilbyder Broager Sparekasse en bred vifte af forsikringsprodukter. Kunderne har dermed mulighed for at beskytte deres økonomi og sikre deres ejendele mod uforudsete hændelser med pålidelig økonomisk dækning.

Tilpasningsdygtige tilbagebetalingsmuligheder

Broager Sparekasse tilbyder fleksible tilbagebetalingsplaner på deres lån, herunder boliglån, forbrugslån og bilfinansiering. Kunderne har mulighed for at skræddersy tilbagebetalingsplanen i samarbejde med banken, hvilket giver en tilpasset løsning, der matcher deres økonomiske situation og behov. Dette sikrer kunderne en optimal mulighed for at honorere deres låneforpligtelser.

Personlig rådgivning og service

Broager Sparekasse fremhæver sig ved at tilbyde personlig rådgivning og service, hvor kunderne har direkte adgang til en dedikeret bankrådgiver. Den individuelle rådgivning og skræddersyede løsninger sikrer, at kunderne opnår den bedst mulige finansielle service, der er tilpasset deres specifikke behov og mål på en tryg og tillidsfuld måde.

Broager Sparekasses erhvervsløsninger

Broager Sparekasse tilbyder en attraktiv firmapensionsordning, der giver tryghed til både virksomheden og medarbejderne. Med ordningen bliver din virksomhed mere attraktiv som arbejdsplads, samtidig med at den sikres økonomisk ved sygdomsforløb. Medarbejderne får en gunstig opsparing til alderdommen og vigtige forsikringer, samt adgang til personlig rådgivning og helbredsvejledning.

Morgenmøder med mening

Broager Sparekasse afholder morgenmøder for erhvervskunder, hvor forskellige emner som markedsføring, ejerskifte og digitalisering bliver gennemgået. Møderne tilbyder nye perspektiver og muligheder for sparring, samt skaber værdi for kunderne.

Ny aftale om kontanthåndtering

Broager Sparekasse har indgået et samarbejde med Nokas om håndtering af kontanter for erhvervs- og foreningskunder. Dette inkluderer døgnbokse og pengeautomater under navnet KONTANTEN, hvilket vil effektivisere kontanthåndteringen for kunderne.

Virksomhedslikviditet

Broager Sparekasse kan hjælpe med at anbringe virksomhedslikviditet som indlån eller investering. Aftaleindlån kan give øgede renteindtægter, og vi tilbyder investeringsrådgivning, der tager hensyn til din investeringsprofil og skattemæssige forhold.

Broager Sparekasses sikkerhed og regulering

Broager Sparekasse har implementeret en række sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte kundernes data og indskud. Dette inkluderer sikre krypteringsmetoder til beskyttelse af fortrolige oplysninger, regelmæssig overvågning af transaktioner for at opdage mistænkelig aktivitet samt adgangskontrol for at sikre, at kun autoriserede personer har adgang til bankens systemer.

Finanstilsynet

Banken overholder desuden alle Finanstilsynets regler og bestemmelser, herunder krav til kapitaldækning, risikostyring og rapportering. Broager Sparekasse deltager også i det danske garantifonds system, der sikrer kundernes indskud op til et vis beløb i tilfælde af bankens konkurs.

Bekæmpelse af hvidvask

I forhold til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, arbejder Broager Sparekasse aktivt på at minimere risikoen for misbrug gennem overholdelse af hvidvaskloven og regler udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning.

Sparekassen har implementeret forretningsgange og procedurer samt identificerer og underretter om mistænkelige forhold til Sekretariatet for Økonomisk Kriminalitet (SØIK). Medarbejderne modtager løbende undervisning i kravene i hvidvaskloven og databeskyttelse.

Håndtering af persondata

Broager Sparekasse indsamler og behandler oplysninger om kunderne i overensstemmelse med de gældende regler for persondata, herunder den finansielle lovgivning og andre relevante love som Betalingsloven, Databeskyttelsesloven og Hvidvaskloven. Dette sker for at kunne tilbyde kunderne kvalificeret rådgivning og finansielle tjenesteydelser.

Under behandlingen af persondata vil oplysninger om kundeforholdet kun videregives med kundens samtykke eller i overensstemmelse med lovgivningen. Dette kan inkludere videregivelse af oplysninger til koncernselskaber og samarbejdspartnere til brug for administrative opgaver.

Broager Sparekasses bæredygtighed og samfundsansvar

Energirigtige finansieringer

Broager Sparekasse engagerer sig i den grønne omstilling og tilbyder lån til energibesparende tiltag, der støtter op om bæredygtige initiativer i lokalområdet. Med produkter som ZERObolig, ZERObillån+ og ZEROerhverv giver banken kunderne mulighed for at finansiere projekter, der bidrager til energieffektivitet og bæredygtighed. Dette viser bankens engagement i at være en ansvarlig og grøn finansiel partner for kunderne.

FAQ

Hvad er Broager Sparekasses kerneværdier?

Broager Sparekasses kerneværdier er ordentlighed og vindermentalitet.
Ordentlighed er den røde tråd, som definerer deres måde at arbejde på, behandle mennesker på og agere på.

Hvad er Broager Sparekasses mission?

Broager Sparekasses mission er at skabe tilfredse kunder gennem individuelle finansielle løsninger af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser.

Hvornår blev Broager Sparekasse grundlagt?

Broager Sparekasse blev grundlagt i 1845 i Broager, en lille by beliggende i Sønderjylland.