Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK FOR LånDK.dk

Her kan du læse om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger. Alle slags oplysninger og informationer, der på en eller anden måde kan henføres til dig, er personoplysninger.

De oplysninger, som vi behandler, kan vi have fået fra dig eller fra andre i forbindelse med levering af ydelser til vores kunder, i forbindelse med at du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, i forbindelse med din ansøgning om et job hos os eller ved besøg på vores hjemmeside. 

 1. Dataansvarlig

Klikko er dataansvarlig for de oplysninger, som indsamles om kunder, besøgende på vores hjemmeside og andre parter. Vi sørger for, at behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Vores kontaktoplysninger er:

Klikko ApS

CVR-nr.: 35869247

Gammel Køge Landevej 55

2500 Valby

Telefon: +45 44404063

I de situationer, hvor Klikko fungerer som databehandler, vil vi foruden lovgivningen altid være underlagt en skriftlig databehandleraftale, der beskriver, hvordan vi beskytter personoplysninger.

 1. De forskellige typer af behandling

Nedenfor redegøres for til hvilke formål, vi behandler dine personoplysninger. 

 • Levering af ydelser til vores kunder

Hvis du er kunde hos os, vil vi ofte behandle dine personoplysninger for at opfylde en aftale om levering af vores markedsføringsydelser. Som udgangspunkt vil vi udelukkende modtage almindelige personoplysninger om dig i form af navn, e-mail, telefonnummer. 

Hvis du er kunde hos, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om kontraktretlig forpligtelse. Hvis du repræsenterer en virksomhed, der er kunde hos os, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om legitim interesse. Vores legitime interesse er at kunne opfylde den kontrakt, som vi har indgået med den virksomhed, som du repræsenterer.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe kundeforholdet eller potentialet for det eksisterer. Vi sletter dine personoplysninger senest 10 år efter kundeforholdet ophører af hensyn til at kunne forsvare os i mod eventuelle retskrav.

 • Nyhedsbreve

Du modtager vores nyhedsbreve, fordi du selv har tilmeldt dig nyhedsbrevene. Har du selv tilmeldt dig nyhedsbrevene, behandler vi dine personoplysninger, idet vi opbevarer dine oplysninger. Formålet med opbevaringen er blandt andet, at vi kan blive ved med at levere nyhedsbreve til dig. Vi gemmer følgende oplysninger:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-mail

Til brug for vores udsendelse af nyhedsbreve til dig opbevarer vi dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage nyhedsbreve fra os og i 2 år derefter. 

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke. Du kan altid afmelde dig nyhedsbrevet via linket i bunden af nyhedsbrevet eller ved at kontakte info@klikko.dk 

 • Henvendelser

Hvis du kontakter os via e-mail eller i forbindelse med andre henvendelser, behandler vi de almindelige personoplysninger så som dine kontaktoplysninger, tilknytning til en bestemt virksomhed eller andre personoplysninger, som du måtte give os.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at kunne besvare din henvendelse. Hvis du er kunde hos, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om kontraktretlig forpligtelse.

Vi opbevarer dine personoplysninger i den længste af følgende perioder: Tre måneder eller indtil vores korrespondance med dig afsluttes. Hvis du er kunde hos os, opbevarer vi korrespondancen i overensstemmelse med fristen i afsnit 2.1. 

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: vores samarbejdspartnere og databehandlere.

 • Hjemmesiden

Når du besøger vores hjemmeside låndk.dk, opsamler vi data om dig for at kunne lave statistik, optimere hjemmesiden, benytte huskefunktioner og målrette markedsføring. Vi behandler blandt andet følgende:

 • Din IP-adresse, som anvendes til statistiske formål og remarketing,
 • Dit operativsystem og browserversion, som anvendes til optimering af den fremtidige brugeroplevelse på hjemmesiden,
 • Dato og klokkeslæt for besøget på hjemmesiden, som udelukkende anvendes til statistiske formål,
 • Vi placerer cookies på din enhed, herunder tredjeparts-cookies. Se mere i vores cookiepolitik på vores hjemmeside
 • Data videregives til tredjeparter som Google og Facebook for at få gennemført statistik eller målrette remarketing.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at tilbyde dig en interessant hjemmeside, der fungerer optimalt. Derudover behandler vi dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke.

 • Jobansøgere, medarbejdere og konsulenter

Hvis du søger et job hos os, behandler vi de personoplysninger, som du selv har givet os eller oplysninger fra andre, som du har samtykket til, at vi må kontakte. Det gør vi, for at vi kan vurdere din ansøgning og dig. Vi gemmer alle ansøgninger i en periode på op til 6 måneder efter ansøgningsfristen, sådan at vi kan være sikre på, at vi finder den rette kandidat til stillingen.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at læse din ansøgning for at vurdere, om du er den rette kandidat til stillingen.

Når du er ansat hos os, kan du læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i vores interne persondatapolitik. Når du ikke længere er ansat hos os, opbevarer vi som udgangspunkt dine oplysninger i en periode på op til 10 år efter fratrædelse, dog kan der være særlige omstændigheder, som gør, at vi er forpligtet til at opbevare dem i en længere periode. Hvis du arbejder som konsulent for os, opbevarer vi også dine oplysninger i op til en periode på 10 år efter, at du er fratrådt.

 1. Hvordan

For at kunne tilbyde dig vores nyhedsbreve, ydelser, en god hjemmeside, jobs osv., er det nødvendigt for os at behandle dine personoplysninger ved at indsamle, registrere, systematisere, opbevare, bruge, gemme, slette, overføre og videregive dine oplysninger.

 1. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til vores databehandlere, rådgivere (fx advokat), andre eksterne leverandører eller samarbejdspartnere, der bistår os med forskellige ydelser, tredjepartsløsninger eller driften af vores virksomhed, offentlige myndigheder, herunder SKAT.

 1. Overførsel af personoplysninger til tredjelande

I visse tilfælde overfører vi dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS. Dette sker, når vi gør brug af databehandlere i lande uden for EU. Sådanne overførsler vil ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen, herunder ved anvendelse af Kommissionens standardkontrakter. Du kan se længere nede i politikken, hvordan du tager kontakt til os, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du kan få kopi af relevant overførselsgrundlag, eller hvor overførselsgrundlag er gjort tilgængelig.

 1. Sikkerhed

De oplysninger, som du giver os, eller som vi får om dig fra andre, sørger vi for at opbevare sikkert og fortroligt. Når det er hensigtsmæssigt, sørger vi for at kryptere, pseudonymisere eller anonymisere dine personoplysninger. Vi vil til enhver tid sikre, at vi overholder den gældende persondatalovgivning.

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver til gældende lovgivning.

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har brug for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som vi har nævnt ovenfor. Der kan være særlige regler i love, som eksempelvis i bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven, der giver os ret og pligt til at opbevare dem i længere tid.

 1. Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke om vores behandling af dine personoplysninger tilbage. Det kan du gøre ved at sende en e-mail til info@klikko.dk. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for din tilbagetrækning. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra det tidspunkt. Husk, at hvis du trækker dit samtykke tilbage til, at vi kan sende dig et af vores nyhedsbreve, kan vi ikke længere sende dig det pågældende nyhedsbrev.

 1. Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
 • Ret til sletning
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Ret til indsigelse
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du sende en e-mail til info@klikko.dk.

 1. Klage til datatilsynet

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynet her: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 33 19 32 00 eller via e-mail dt@datatilsynet.dk

 1. Har du spørgsmål?

Hvis du har nogen spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at sende en e-mail til info@klikko.dk