PenSam

Generelt om PenSam

PenSam er en dybt forankret institution i det danske pensionssystem, etableret med det formål at sikre økonomisk tryghed og stabilitet for sine medlemmer. Siden grundlæggelsen har PenSam udviklet sig til en af de førende aktører inden for den danske pensionsbranche, der tilbyder en række finansielle produkter og tjenester, herunder pensionsordninger og forsikringer. Med en mission om at levere konkurrencedygtige og sikre pensionsløsninger er PenSam et synonym med tillid, ansvarlighed og medlemsorienteret service.

Alternativer til PenSam

Det er vigtigt at huske på, at valg af pensionsselskab afhænger af ens individuelle behov, risikovillighed og økonomiske mål. Det kan derfor være en god idé at søge rådgivning fra en pensionsrådgiver eller finansiel ekspert, før man træffer en beslutning om sit pensionsopsparingsvalg.

Alternativer til PenSam kan omfatte andre private pensionsselskaber, statslige pensionskasser eller forsikringsselskaber, der tilbyder pensionsprodukter og -ydelser. Disse alternative selskaber vil typisk have forskellige former for pensionsordninger, investeringsmuligheder og gebyrer. Det er vigtigt at være opmærksom på, at valg af pensionsselskab bør baseres på ens individuelle behov, økonomiske situation og risikovillighed. Det kan være en god idé at søge rådgivning fra en pensionsrådgiver eller finansiel ekspert for at træffe en informeret beslutning om sit pensionsopsparingsvalg.

Finansielle produkter hos PenSam

PenSam tilbyder en række finansielle produkter herunder lån, kort, pensions og forsikring.

Lånmuligheder

 • Realkreditlån via Totalkredit: PenSam samarbejder med Totalkredit for at formidle realkreditlån med pant i fast ejendom. Lånene tilbydes typisk over en periode på 20-30 år med lige store terminsydelser i hele løbetiden. Mulighed for afdragsfrie perioder eksisterer.
 • Boliglån: PenSam tilbyder boliglån med rabatter til kunder, der køber ejerbolig. De sikrer, at kunderne får et godt tilbud på et boliglån.
 • Andelsboliglån: PenSam tilbyder billige andelsboliglån med kompetent rådgivning til kunder, der ønsker at købe en andelsbolig eller forbedringer til deres eksisterende andelsbolig.
 • Billån: PenSam tilbyder billån med gode betingelser til kunder, der ønsker at købe en ny bil.
 • Privatlån: PenSam tilbyder privatlån med en billig rente til kunder, der har brug for ekstra likviditet. Kunden kan få endnu bedre rente, hvis de har deres bankforretninger hos PenSam.

Pension og forsikring

PenSam tilbyder gode muligheder for deres kunder, når de skal på pension. De tilbyder blandt andet:

 • Forsikring og sundhedsordning: PenSams pensionsordning sikrer både dig og din familie med forsikringer. Der er en sundhedsordning, der dækker behandling hos fysioterapeut, kiropraktor og psykolog, hvis du får problemer med helbredet.
 • Kritisk sygdom: Hvis du bliver ramt af visse kritiske sygdomme, vil der være en udbetaling fra PenSam.
 • Førtidspension: Hvis du kommer på førtidspension, vil der være en udbetaling fra PenSam udover din offentlig førtidspension.
 • Livsforsikring: Hvis du mister livet inden din folkepensionsalder, vil der være en udbetaling til dine efterladte fra PenSam.
 • Pension: Når du går på pension, vil der være en udbetaling fra PenSam, udover din folkepension og ATP, så længe du lever. Dette sikrer din økonomi som pensionist og bidrager til din tryghed i alderdommen. PenSams pensionsmuligheder giver dig derfor en omfattende og solid plan for din økonomiske fremtid og forsikrer dig gennem hele livet.

Kortmuligheder

PenSam tilbyder en række forskellige kortmuligheder til deres kunder, herunder både debitkort og kreditkort. Her er en oversigt og beskrivelse af de kortmuligheder, som PenSam tilbyder:

 • Visa/Dankort: Et kombineret betalingskort, der kan bruges både til at hæve penge i pengeautomater og til at handle i butikker og online.
 • Mastercard Junior (fra 7-12 år): Et kreditkort specielt designet til børn i aldersgruppen 7-12 år. Kortet giver børnene mulighed for at øve sig i at bruge et betalingskort under forældrenes opsyn.
 • Mastercard Debit (fra 13 år): Et debitkort, der giver unge fra 13 år mulighed for at handle i butikker og online samt hæve penge i pengeautomater, uden at gå i kredit.
 • MasterCard Classic: Et almindeligt kreditkort med forskellige fordele og faciliteter, der passer til de fleste kunders behov.
 • MasterCard Gold: Et premium kreditkort med ekstra fordele såsom rejseforsikring, købsbeskyttelse og bonusprogrammer.
 • MasterCard Platinum: Et luksuriøst kreditkort med endnu flere eksklusive fordele såsom concierge-service, VIP-loungadgang og højere rejse- og købsforsikringsdækning.

Finansielle vilkår for PenSam

For generel information kan jeg forklare, at når du vurderer finansielle produkter som lån, opsparingskonti, kreditkort og forsikringstilbud fra en finansiel institution som PenSam, er det essentielt at forstå:

 • Rentesatser: Disse kan være faste eller variable og har en væsentlig indvirkning på den samlede pris for et lån over tid.
 • Gebyrer: PenSam Bank er kendt for at være en bank med få og lave gebyrer, hvilket betegnes som en “gebyrfri bank”. Hos PenSam Bank undgår kunderne dyre administrationsomkostninger, herunder gebyrer og renter, hvilket kan resultere i besparelser og en mere omkostningseffektiv bankoplevelse.
 • Tilbagebetalingsplaner: Lånetilbagebetalingsplaner skitserer, hvor ofte betalinger skal foretages (f.eks. månedligt, kvartalsvis) og over hvilken tidsperiode. Disse varierer alt efter kundens individuelle behov og aftale med banken. 

Generelt anbefales det altid at læse det med småt og forstå alle vilkår og betingelser, før du forpligter dig til et finansielt produkt. Det anbefales også at søge rådgivning fra en finansiel rådgiver, hvis der er tvivl eller spørgsmål vedrørende vilkår og betingelser for finansielle produkter.

Unikke fordele hos PenSam

PenSam har skabt sig et navn inden for den finansielle sektor ved at tilbyde specialiserede pensionstjenester med medlemsfokuserede fordele. Disse kan inkludere:

 • Tilpassede pensionsordninger: Med mulighed for at tilpasse pensionsplaner efter individuelle behov og arbejdsliv, sikrer PenSam tilpassede løsninger for sine medlemmer.
 • Helbreds- og forsikringstilbud: PenSam kan tilbyde forsikringsprodukter, som er skræddersyet til at beskytte medlemmer mod uforudsete omstændigheder, såsom sygdom eller arbejdsskade.
 • Bæredygtige investeringsstrategier: Som en institution, der er opmærksom på samfundsmæssige og miljømæssige spørgsmål, kan PenSam fokusere på investeringer, der støtter bæredygtighed og etisk forvaltning.

Disse fordele illustrerer PenSams engagement i at sikre, at deres medlemmer ikke kun har adgang til konkurrencedygtige pensionstjenester, men også at der tages hensyn til deres helbred og velvære samt et ansvarlig syn på investering.

PenSam tilbyder primært pensionsopsparing og forsikringer til sine medlemmer, som hovedsageligt består af offentligt og privat ansatte indenfor pleje-, sundheds- og socialsektoren.

Erhvervsløsninger hos PenSam

PenSam tilbyder virksomheder muligheden for at tilbyde deres medarbejdere en god pensionsordning med gode forsikringsdækninger, som sikrer medarbejdernes økonomiske sikkerhed gennem hele livet. En god pensionsordning kan bidrage til tilfredshed blandt medarbejderne og være en attraktiv arbejdsgode.

PenSam Sundhedsordning er en del af pensionsordningen og er relevant for virksomhedens medarbejdere i tilfælde af længerevarende sygdom eller risiko for jobtab på grund af helbredsmæssige årsager. Sundhedsordningen har til formål at forebygge langvarige sygemeldinger og reducere sygefraværet. 

Alle medarbejdere, der indbetaler til pension i PenSam, er automatisk omfattet af sundhedsordningen. Det er dog en forudsætning, at indbetalingen til pension er tilstrækkelig til at dække omkostninger ved forsikringspakken, som sundhedsordningen er en del af. Sundhedsordningen dækker behandling, som ikke er omfattet af andre forsikringer eller det offentlige sundhedssystem.

Ved at tilbyde PenSams pensionsordning og sundhedsordning som en del af medarbejderfordele, kan virksomheder bidrage til medarbejderes trivsel, sundhed og økonomiske tryghed. Det kan være med til at styrke medarbejderloyalitet og tiltrække talentfulde medarbejdere til virksomheden.

Sikkerhedsforanstaltninger hos PenSam

PenSam Bank har implementeret et højt niveau af sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte kundernes data og sikre, at deres økonomiske oplysninger er i trygge hænder. Finanstilsynet gennemfører inspektioner hos PenSam og udarbejder rapporter, der vurderer bankens overholdelse af lovgivningen og evt. påbud, påtaler og risikooplysninger.

 • Finanstilsynet: PenSam Bank offentliggør Finanstilsynets redegørelser, som indeholder vurderinger af bankens drift og sikkerhedsniveau. Disse oplysninger er afgørende for kunder, indskydere og andre kreditorer for at skabe gennemsigtighed og tillid til bankens drift.
 • Dataetik: Banken følger også principperne for dataetik, som er fastlagt af Forsikring & Pension, brancheforeningen for danske forsikrings- og pensionsselskaber. PenSam bakker op om disse principper og har udviklet egne dataetiske logikker, der guider deres brug af data i produktudvikling og sikrer, at kundernes oplysninger behandles forsvarligt og ansvarligt.
 • Personoplysninger: En vigtig del af PenSams dataetiske principper omhandler behandlingen af personoplysninger. Banken værner om beskyttelse af kunders private oplysninger og sikrer, at de oplysninger, der indsamles i forbindelse med kundeforholdet, behandles forsvarligt og med respekt for kundens privatliv.

Gennem disse sikkerhedsforanstaltninger viser PenSam Bank sit engagement i at beskytte kunders data og privatliv, samtidig med at de opretholder en høj grad af gennemsigtighed og etik i deres forretningspraksis.

PenSams engagement i samfundsansvar og bæredygtighed

PenSam Bank har implementeret en række bæredygtighedsrelaterede tiltag og retningslinjer i forbindelse med investeringer knyttet til pensionsmodellen Fleksion, som optager alle nye medlemmer. Som medlem har man ret til en detaljeret indsigt i, hvordan bæredygtighedshensyn inddrages i bankens investeringer.

 • Rapportering: Dokumenter i henhold til EU’s disclosureforordning, herunder prækontraktuel information og periodisk rapportering, giver et klart overblik over bankens tilgang til ansvarlige investeringer og bæredygtighedsrisici. Dette omfatter definitionen, integrationen og vurderingen af bæredygtighedsrisici samt inddragelsen af miljømæssige og sociale karakteristika i investeringsbeslutningerne.
 • Øget gennemsigtighed: PenSam Bank offentliggør også erklæringer om væsentlige negative bæredygtighedsaftryk (PAI-indikatorer) for at øge gennemsigtigheden om bankens påvirkning på miljøet og samfundet. Banken har en politik for integration af bæredygtighedsrisici i investeringsbeslutningsprocesserne, som styres af bestyrelsen.

Gennem disse initiativer viser PenSam Bank en forpligtelse til at drive en bæredygtig forretningsstrategi, der fremmer ansvarlige investeringer og reducerer negative miljø- og samfundsaftryk. Bankens fokus på bæredygtighed kan skabe værdi for både investorer og samfundet som helhed, samtidig med at det demonstrerer bankens engagement i at bidrage positivt til en mere bæredygtig fremtid.

FAQ

Hvornår blev PenSam grundlagt?

PenSam blev grundlagt i år 1986.

Hvad er PenSams mission?

PenSams mission er at levere konkurrencedygtige og sikre pensionsløsninger til medlemmerne.

Hvilke finansielle produkter tilbyder PenSam?

PenSam tilbyder en række finansielle produkter, herunder især pensionsordninger og forsikringer.